Учитавање

Општа медицина са кућним лечењем и поливалентном патронажом

Општа медицина са кућним лечењем и поливалентном патронажом

Полазно и завршно место контакта грађана са здравственим системом, кључна тачка очекивања и испуњења жеље за очувањем и заштитом здравља, место знања и умећа свих запослених ради добробити наших грађана.

Начелник службе: Биљана Грубић Дедијер - специјалиста опште медицине

 • одељење Стара Пазова
  • шеф одељења: др Марко Николић
  • главна сестра одељења: Бојана Вукадиновић, струковна сестра
 • одељење Нова Пазова
  • шеф одељења: др Сања Јотић
  • главна сестра одељења: Дијана Максимовић, струковна сестра
 •  одељење Војка и одељење Крњешевци
  • главна сестра одељења: Љиљана Абаџија, струковна сестра
 •  oдељење Нови Бановци, одељење Стари Бановци, одељење Белегиш и одељење Сурдук
  • шеф одељења: др Ксенија Беара, спец. опште медицине
   главна сестра одељења: Снежана Спишић, струковна сестра
 • одељење Голубинци:
  • шеф одељења: др Дубравка Стајић, спец. опште медицине
  • главна сестра одељења. Чедна Узуновић, мед. сестра
 • одељење кућног  лечења у Старој и Новој Пазови и Старим Бановцима
  • шеф одељења: др Јелена Иванић, спец. опште медицине
 •  одсек медицине рада
 • одељење поливалентне патронаже Старој и Новој Пазови, Старим и Новим Бановцима
  • главна сестра одељења: Снежана Николин, струковна сестра

 

Радно време службе

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља
07:00 - 20:00 07:00 - 20:00 07:00 - 20:00 07:00 - 20:00 07:00 - 20:00 07:00 - 20:00 08:00 - 12:00
Пауза: 09:30 - 10:00 i od 16:30 - 17:00

 

Заказивање прегледа

Заказивање прегледа је обавезно

 • Путем телефона 022/310-160 - Стара Пазова
 • Путем телефона 022/321-110Нова Пазова
 • Путем телефона 022/341-315Нови Бановци
 • Путем телефона 022/352-496Стари Бановци
 • Путем телефона 022/2381-815Голубинци
 • Путем телефона 022/2301-015Војка
 • Путем телефона 022/361-215Белегиш
 • Путем телефона 022/371-415Сурдук
 • Путем телефона 022/2391-115Крњешевци

 

Избегавајте да заказујете преглед на шалтерима службе како не би правили непотребне гужве.


Служба у свом саставу има општу медицину, кућно лечење и медицину рада.

У оквиру службе ради 34 лекар, од тога 10 специјалиста опште медицине, 1 специјалиста медицине рада и 23 доктора медицине. У служби ради 51 медицинска сестара и техничар . Рад је организован у Дому здравља и осам амбуланти и здравствених станица које су оспособљене за неометан и квалитетан рад.

Служба опште медицине организована је у облику тимског рада, где сваки пацијент има свог изабраног лекара и медицинску сестру. Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа и терапије, као и консултације са својим лекаром и сестром преко директне телефонске линије. Прегледи код изабраног лекара се заказују и сваки лекар је сходно прописима дужан да у року од 15 дана обезбеди преглед свом пацијенту уколико није хитан. Хитни случајеви се примају истога дана без заказивања. Вођење ажурне, ефикасне и прегледне евиденције омогућено је увођењем "електронског картона".

Служба кућног лечења збрињава одређене категорије пацијената и има два тима лекар/сестра-по један у Старој и Новој Пазови, као и 4 сестре и техничара које обављају поделу терапије, превијања и медицинско техничке радње на терену. Тимови на квалитетан и ефикасан начин покривају и остала места наше општине сходно потребама.

Служба медицине рада обавља делатности везане за радно активно становништво - претходне прегледе, периодичне прегледе, циљане прегледе, прегледе возача професионалаца и возача аматера, издавање лекарска уверења за заснивање радног односа, обраде за лекарску комисију и остале услуге из домена ове области.

Историјат

Развојем здравствене заштите и повећањем броја и обима услуга у здравственим станицама, настала је потреба формирања Службе опште медицине. Први начелник био је Др Богдан Видаковић који је дуги низ година руководио и организовао рад службе до 1995. године. Након њега начелници су били Др Рајко Иветић, Др Мишо Филип , Др Јарослава Такач-Лагунџић и Др Александар Омеровић.


У жељи да својим радом покажемо још већи квалитет и посветимо довољно пажње сваком пацијенту молимо за стрпљење и разумевање.

 

Питања пацијената:

Да ли морам да имам изабраног лекара?

Да. Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подруäју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Избором лекара обезбедјујете квалитетну и брзу помоћ лекара који ће бити упознат са Вашим здравственим стањем.

Коме да се обратим уколико мој изабрани лекар не ради?

Сваки изабрани лекар има своју "замену".То је лекар који ће адекватно и стручно пружити услугу и заменити Вашег изабраног лекара уколико је одсутан. Наравно, подразумева се да ћете свој термин уредно заказати било телефоном или лично.

Да ли морам да закажем преглед?

Да. Ради бољег и квалитетнијег рада тимова неопходно је било увести заказивање прегледа. Непрегледне гужве, незадовољство, одлагање пацијената и други непримерени догадјаји условили су уводјење заказивања. Ова мера се показала крајње оправданом на задовољство и пацијената и здравствених радника.

Како могу да закажем преглед код свог изабраног лекара?

Ваш преглед можете заказати на бројеве телефона: 310-160 у Старој Пазови и 321-110 у Новој Пазови. Избегавајте да заказујете преглед на шалтерима службе како не би правили непотребне гужве.

Да ли морам да се јавим лекару уколико нисам отишао на посао?

Да. Боловање мора бити отворено у што краћем року. Законом је дозвољено да се отвара највише уназад два дана. Даном отварања боловања добијате потврду о привременој спречености за рад коју сте дужни да доставите послодавцу одмах.

Да ли сваке јесени треба да добијем вакцину против грипа?

Да. Имунитет стечен вакцинацијом против сезонског грипа траје годину дана. Сваке године производи се нова вакцина која је другачија у односу на

Полазно и завршно место контакта грађана са здравственим системом, кључна тачка очекивања и испуњења жеље за очувањем и заштитом здравља, место знања и умећа свих запослених ради добробити наших грађcана.

ВРХ