7. APRÍL 2012 SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
30.03.2012 - Stredisko na promóciu zdravia

Každoročne 7. apríla, na výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), sa pripomína Svetový deň zdravia. Je to globálna kampaň, ktorá vyzýva lídrov všetkých krajín, aby sa každý rok zamerali na jeden z problémov verejného zdravia s globálnym významom a poskytuje možnosť začať spoločnú akciu starostlivosti a zveľaďovania zdravia a blahobytu ľudí.

Témou Svetového dňa zdravia 2012 je Starnutie a zdravie. Tohtoročným heslom kampane je Zdravie pidáva život rokom a zdôrazňuje, že dobré zdravie počas života pomáha starším osobám viesť produktívny život v starobe a byť podporou svojim rodinám a spoločnosti. Staroba sa týka každého z nás – či sme mladí alebo starí, muži alebo ženy, bohatí alebo chudobní , bez ohľadu na to, kde žijeme.

"STARNUTIE A ZDRAVIE: ZDRAVIE PRIDÁVA ŽIVOT ROKOM"

Lepšia starostlivosť a sledovanie tehotenstva
26.03.2012 - A. Mali - Denník

Po gynekologickej ambulancii zdravotného domu Dr. Jovana Jovanovića Zmaja v Starej Pazove aj oddelenie gynekológie v Novej Pazove dostalo CTG prístroj, čo predstavuje významný krok v boji o vyššiu natalitu na tomto priestore. Ako vysvetlil riaditeľ Zdravotného domu Dr. Željko Katić, prístroj bol zabezpečený z iniciatívy Dr. Svetlany Mraković, vedúcej klinicko-biochemického laboratória, ktorá navrhla, aby sa jeden nerentabilný prístroj na testy koagulácie vymenil za CTG prístroj Všeobecnej nemocnice v Sriemskej Mitrovici.

Cena tohto CTG prístroja je 1500 Eur a jeho význam pre tehotné ženy je neporovnateľne väčší, vyzdvihla Dr. Jelica Prokić, prednostka oddelenia gynekológie Zdravotného domu. Ona vysvetlila, že ide o kardiotokograf, prístroj, ktorý je ustanovizniam primárnej zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy nevyhnutne potrebný pre adekvátne sledovanie tehotenstva, najmä po šiestom miesiaci. Pomocou tohto prístroja sa hodnotí stav bábätka a prípadný stupeň ohrozenia.

Oznam všetkým službám
21.03.2012 - Komisia pre kontinuálne vzdelávanie

Dňa 31.03.2012 o 10:00 uskutoční sa dielňa na tému POHĽAD, ÚSMEV, HLAS – CESTA K BEZPEČNÉMU PACIENTOVI.

Dielňa je akreditovaná pre všetkých zdravotných technikov a účastníkom prináša 6 bodov.

Počet účastníkov je obmedzený na 50 a dielňa bude uskutočnená v Prevenčnom stredisku.

Prezident Tadić navštívil Hemodyalizačné stredisko
15.03.2012 -

Kompletne zariadené Hemodialyzačné stredisko v Starej Pazove v sprievode predsedu obce Stará Pazova Gorana Jovića a iných popredných osobností našej obce navštívil prezident Srbska Boris Tadić.

 “Toto, čo som videl, je krokom k občanom, k ľuďom, ktorí majú osobitné potreby pri liečbe. Je to krok, ktorý uľahčuje život tým, ktorí v tomto prípade trpia obličkovými chorobami. Vedľa regionálnych dialyzačných stredísk formujú sa strediská v rámci zdravotných domov, ako je to v Starej Pazove. Stará Pazova nebude viac známa iba podľa Domu futbalu, ale aj podľa všetkého ostatného. Mimoriadne som spokojný s tým, čo som tu videl, skutočne každá česť” – vyzdvihol prezident Srbska Boris Tadić v príhovore k prítomným  lekárom, sestrám a popredným osobnostiam obce Stará Pazova.

Interná prednáška
05.03.2012 - Administrátor

Dňa 09.03.2012 0 14. hodine v  miestnostiach prevenčného strediska bude uskutočnená interná prednáška na tému DEZINFEKCIA A STERILIZÁCIA V STOMATOLOGICKEJ ORDINÁCII.

Autorkou a prednášajúcou bude dozorná stomatologická sestra Anna Barnáková.

Pozývajú sa všetci záujemcovia, aby sa zúčastnili prednášky.

8. marec – Svetový deň obličiek
02.03.2012 - Prevzaté z webovej stránky Ústavu pre verejné zdravie

Svetový deň obličiek vznikol z iniciatívy Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti a Medzinárodnej nadácie federácií pre obličky vo viac než 100 krajinách sveta. Od roku 2006 sa pripomína každý druhý marcový štvrtok. Cieľom je pozdvihnúť povedomie o dôležitosti obličiek, orgánov, ktoré majú kľúčovú úlohu v zachovávaní života a informovať verejnosť o tom, že choroby obličiek sú časté, nebezpečné a liečiteľné. Heslom tohtoročného Svetového dňa obličiek je:

“Daruj obličku – predĺž život”.

Národný sprievodca správnou klinickou praxou
10.02.2012 -

Počas roku 2011 Republická odborná komisia pre vypracovanie a implementáciu sprievodcu správnou klinickou praxou Ministerstva zdravotníctva za podpory Agentúry pre akreditáciu zdravotníckych ustanovizní Srbska vypracovala osem nových titulov Národného sprievodcu správnou klinickou praxou.

Všetky tituly sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Srbskej republiky (www.zdravlje.gov.rs ) a Agentúry pre akreditáciu zdravotníckych ustanovizní Srbska (www.azus.gov.rs ).

Prednáška v Stredisku na prevenciu
01.02.2012 -

Dňa 03.02.2012 o 14. hodine v Stredisku na prevenciu bude uskutočnená prednáška na tému Nakladanie s infekčným odpadom.

Prednášku bude mať zdravotná sestra Snežana Kaurin-Filip. 

Pozývajú sa všetci záujemcovia, a najmä zdravotné sestry a všetky upratovačky.