Struktura

VD direktora dr Snežana Tabaković - doktor medicine.

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost dr Duško Koldžić - specijalista epidemiologije

Pomoćnik direktora za pravne poslove Vesna Novaković, diplomirani pravnik.

Pomoćnik direktora za finansijske poslove Vinka Marjanović, diplomirani ekonomista.

Glavna sestra Slađana Grujić - strukovna medicinska sestra diplomirani ekonomista za zdravstvo.

PR Doma zdravlja - dr Vladimir Dolinić - doktor medicine.


Upravni odbor

- Kostić-Dizdarević Biljana - predsednik

- Novaković Biljana - član

- Rudakijević Slavko - član

- Jovanović dr Slaviša - član

- Antić Olivera - član


Nadzorni odbor

- Barišić Aleksandar - predsednik

- Erceg Aleksandar - član

- Pervan Dr Nada - član


Komisije - radna tela D.Z.

Stručni savet Doma zdravlja

Koldžić dr Duško - predsednik

Kozomara dr Snežana - član

Takač-Lagundžić dr Jaroslava - član

Kovačević dr Dragica - član

Bojić dr Alenka - član

Milinković dr Vesna - član

Adamović Milica - član

Miljković-Božović Vanja - član

Milković dr Višnj - član

Grujić Slađana - član

Komisija za unutrašnju kontrolu kvaliteta stučnog rada i bezbednosti pacijenata

Takač-Lagundžić dr Jaroslava - predsednik

Gavrilović dr Sladenka - član

Jovanović dr Jovanović - član

Grujić Slađana - član

Komisija za unapređenje kvaliteta stručnog rada

Bojić dr Alenka - predsednik

Milinković dr Vesna - član

Pervan dr Nada - član

Koldžić dr Duško - član

U radu komisije učestvuje:

Šipicki Zlatuška - član

Komisija za kontinuiranu edukaciju

Takač-Lagundžić dr Jaroslava - predsednik

Pejić dr Ljiljana - član

Kovačević dr Dragica - član

Grujić Slađana - član

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

Tabaković dr Snežana, VD direktora Doma zdravlja

Koldžić dr Duško, specijalista epidemiologie

Sekulić dr Leposava, specijalista mikrobiologije

Lazarević dr Marija,Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica

Kozomara dr Snežana,specijalista ORL

Bojić dr Alenka, specijalista pedijatar

Kovačević dr Dragica, specijalista ginekologije i akušerstva

Milinković dr Vesna, specijalista stom. protetike

Takač-Lagundžić dr Jaroslava, specijalista opšte medicine

Milković dr Višnja, specijalista urgentne medicine

Popović Branka, medicinska sestra

Mastilo Jasmina, farmaceutski tehničar

Vuković Mirjana, farmaceutski tehničar

adamović Milica, laboratorijska dijagnostika

Grujić Slađana, glavna sestra Doma zdravlja

Komisija za kontrolu privremene sprečenosti za rad

Balaž dr Ana - predsednik

Milković dr Višnja - član

Lazić Dušan - član

Vukadinović Bojana - član

Paritetna komisija

Koldžić dr Duško - predsednik

Diković dr Zorica - član

Subić Olivera - član

Vučković Ljiljana - član

Etički odbor

Kozomara dr Snežana, spec. ORL - predsednik

Pejić dr Ljiljana

Kremić dr Vojin

Ivanić dr Jelena

Kaurin Filip Snežana vms

Popović Biljana


Timovi

Tim za kapitaciju

Simoncig Netjasov dr Aleksandra - koordinator

Šević dr Manuela - član

Kremić dr Vojin - član

Šipicki Zlatuška - član

Stručni tim za zaštitu dece od zlostavljanja

Popović Verica, soc. radnik - vođa tima

Tabaković dr Snežana,VD direktora - član

Militar Irena, psiholog - član

Milković dr Višnja - član

Bojić dr Alenka - član

Glišović Gordana, vms - član

Nikolin Snežana, vms - član

Tim za vanredne situacije

Tabaković dr Snežana,VD direktora - koordinator

Bojić dr Alenka - član

Milković dr Višnja - član

Takač-Lagundžić dr Jaroslava - član

Kolžić dr Duško - član

Grujić Slađana - član

Novaković Vesna - član

Milošević Milka - član

Tim za planiranje nabavki

Bogićević Vladislav, službenik za jn - koordinator

Koldžić dr Duško - član

Božović Miljković mr ph Vanja - član

Marjanović Vinka - član

Grujić Slađana - član

Maho Marija - član

Tim za kontrolu nabavki

Popov Anka - koordinator

Adamović mr ph Milica - član

Takač-Lagundžić dr Jaroslava - član

Raca mr ph Svetlana - član

Diković dr Zorica - član

Vukadinović Bojana - član

Novaković Vesna - član

Tim za bezbednost i zdravlje na radu

Balaž dr Ana - koordinator

Jovanović dr Petar - član

Pervan dr Nada - član

Dušan Lazić - član

Tim odgovoran za kontrolu i servisiranje med. i drugih aparata

Ćirković Zoran, ing. maš - koordinator

Ćirković Mirko, domar - član

Bogićević Vladislav, službenik za jn - član

Grujić Slađana, glavna sestra - član

Stojaković Miroslav, viši rtg - član

Tim odgovoran za zaštitu od požara

Ivanić dr Jelena - koordinator

Milković dr Višnja - član

Ćirković Zoran, ing. maš - član

Ruman Zlatko, vmt - član


Načelnici

Specijalističke službe i fizikalna medicinadr Duško KoldžićSpecijalista epidemiologije
Opšta medicinadr Jaroslava Takač-LagundžićSpecijalista opšte medicine
Dijagnostička službaMilica AdamovićMedicinski biohemičar
Ginekologijadr Dragica KovačevićSpec. ginekologije i akušerstva
Hitna službadr Višnja MilkovićSpecijalista urgentne medicine
Pedijatrijadr Alenka BojićSpecijalista pedijatrije
Stomatologijadr Vesna MilinkovićSpec. stomatološke protetike
Apotekamr ph. Vanja Božović MiljkovićDiplomirani farmaceut
Služba za hemodijalizu dr Dudić Svetlana Specijalista internene medicine

Zaposleni

Specijalista opšte medicine12
Specijalista medicine rada0
Specijalista fizikalne medicine2
Specijalista interne medicine6
Specijalista urgentne medicine3
Specijalista pneumoftiziologije0
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom1
Specijalista kliničke biohemije0
Medicinski biohemičar1
Specijalista rendgenolog1
Specijalista oftalmologije1
Specijalista dermatovenerologije1
Specijalista epidemiologije1
Specijalista mikrobiologije1
Specijalista otorinolaringologija2
Specijalista psihijatrije2
Specijalista pedijatrije9
Specijalista ginekologije2
Stomatolog protetičar1
Stomatolog za bolesti usta0
Dečiji stomatolog3
Ortopedija vilice1
Doktora medicine43
Stomatologa10
Farmaceuta12
Psihologa1
Logoped1
Socijalni radnik1
Više medicinske sestre i tehničari16
Strukovne medicinske sestre i tehničari15
Viši rengen tehničar2
Strukovni medicinski radiolog2
Viši fizioterapeut4
Strukovni fizioterapeut2
Fizioterapeutski tehničar za manuelnu masažu1
Viši medicinsko-laboratorijski tehničar1
Medicinske sestre80
Pedijatrijske sestre16
Akušerske sestre9
Strukovna medicinska sestra - babica1
Stomatološke sestre12
Viša stomatološka sestra3
Zubni asistent2
Zubni tehničar4
Farmaceutski tehničar13
Laboranti17
Pravni savetnik1
Kontista1
Administrativnih radnika11
Sistem administrator1
Vozača21
Vešerke3
Higijeničara27
Tehnička lica1
Radnik na održavanju aparata u službi Hemodijalize2


Stalno zaposlenih336
Na određeno52
Ukupno zaposlenih388