Štruktúra

Riaditeľ dr Aleksandar Omerović

Zástupca riaditeľa Dr. Snežana Dimitrijević

Vrchná sestra Slađana Grujić – odborná zdravotná sestra diplomovaná ekonómka pre zdravotníctvo

Právna poradkyňa Vesna Novaković

Vedúca účtovníctva Vinka Marjanović
Komisie – pracovné telesá ZDPrednostovia

Špecialistické služby Dr. Milka Matijević-Deljanin Dermatovenerológ
Všeobecné lekárstvo Dr. Aleksandar Omerović Doktor medicíny
Diagnostická služba Dr. Svetlana Mraković
Fyziatria Dr. Jarmila ForgáčováFyziater
Gynekológia Dr. Dragica KovačevićGynekológ
Pohotovosť Dr. Višnja MilkovićUrgentná medicína
Pediatria Dr. Biljana Borovac-BožićPediater
Stomatológia Dr. Vesna MilinkovićStomatológ
Lekáreň Mr.Ph. Angelina MrakovićFarmaceut

Zamestnanci

Špecialista všeobecného lekárstva11
Pracovného lekárstva3
Internej medicíny3
Urgentnej medicíny2
Pneumoftizeológie2
Anesteziológie a resuscitácie1
Klinickej biochémie1
Chirurgie1
Röntgenológie1
Oftalmológie2
Dermatovenerológie1
Epidemiológie1
Mikrobiológie1
Otorinolaringológie1
Psychiatrie1
Pediatrie8
Gynekológie4
Stomatológ protetik1
Stomatológ špec. pre choroby ústnej dutiny1
Detský stomatológ1
Ortopédia čeľuste1
Doktori medicíny40
Stomatológovia9
Farmaceuti12
Psychológ1
Logopéd1
Sociálny pracovník1
Vyššie zdravotné sestry a technici22
Vyšší röntgenový technik4
Vyšší fyzioterapeut4
Zdravotné sestry74
Pediatrické sestry17
Pôrodné sestry10
Stomatologické sestry14
Zubný technik4
Farmaceutický technik14
Laboranti15
Právny poradca1
Kontista1
Vedúci účtovníctva1
Administratívni pracovníci11
Vodiči20
Hygienici11
Technický personál2


Zamestnanci na dobu neurčitú356
Zamestnanci na dobu určitú45
Celkový počet zamestvancov401