Структура

Директор др Снежана Табаковић - доктор медицине.

Помоћник директора за здравствену делатност др Душко Колџић - специјалиста епидемиологије

Помоћник директора за правне послове Весна Новаковић, дипломирани правник.

Помоћник директора за финансијске послове Винка Марјановић, дипломирани економиста.

Главна сестра Слађана Грујић - струковна медицинска сестра дипломирани економиста за здравство.

ПР Дома здравља - др Владимир Долинић - доктор медицине.


Управни одбор

- Костић-Диздаревић Биљана - председник

- Новаковић Биљана - члан

- Рудакијевић Славко - члан

- Долинић др Владимир - члан

- Антић Оливера - члан


Надзорни одбор

- Баришић Александар - председник

- Ерцег Александар - члан

- Перван Др Нада - члан


Комисије - радна тела Д.З.

Стручни савет Дома здравља

Колџић др Душко - председник

Козомара др Снежана - члан

Грубић-Дедијер др Биљана, спец. опште медицине - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Бојић др Аленка - члан

Милинковић др Весна - члан

Секулић Лепосава, спец. микробиологије - члан

Миљковић-Божовић Вања - члан

Милковић др Вишњ - члан

Дудић др Светлана. спец. интерне медицине - члан

Комисија за унапређење квалитета стручног рада

Грубић Дедијер др. Биљана - спец. опште медицине

Милинковић др Весна - члан

Перван др Нада - члан

Колџић др Душко - члан

У раду комисије учествује:

Шипицки Златушка - члан

Комисија за континуирану едукацију

Такач-Лагунџић др Јарослава - председник

Пејић др Љиљана - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за заштиту од болничких инфекција

Табаковић др Снежана, ВД директора Дома здравља

Колџић др Душко, специјалиста епидемиологие

Секулић др Лепосава, специјалиста микробиологије

Лазаревић др Марија,Завод за јавно здравље Ср. Митровица

Козомара др Снежана,специјалиста ОРЛ

Бојић др Аленка, специјалиста педијатар

Ковачевић др Драгица, специјалиста гинекологије и акушерства

Милинковић др Весна, специјалиста стом. протетике

Такач-Лагунџић др Јарослава, специјалиста опште медицине

Милковић др Вишња, специјалиста ургентне медицине

Поповић Бранка, медицинска сестра

Мастило Јасмина, фармацеутски техничар

Вуковић Мирјана, фармацеутски техничар

адамовић Милица, лабораторијска дијагностика

Грујић Слађана, главна сестра Дома здравља

Комисија за контролу привремене спречености за рад

Балаж др Ана - председник

Милковић др Вишња - члан

Лазић Душан - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Паритетна комисија

Колџић др Душко - председник

Диковић др Зорица - члан

Субић Оливера - члан

Вучковић Љиљана - члан

Етички одбор

Козомара др Снежана, спец. ОРЛ - председник

Пејић др Љиљана

Кремић др Војин

Иванић др Јелена

Каурин Филип Снежана вмс

Поповић Биљана


Тимови

Тим за капитацију

Симонциг Нетјасов др Александра - координатор

Шевић др Мануела - члан

Кремић др Војин - члан

Шипицки Златушка - члан

Стручни тим за заштиту деце од злостављања

Поповић Верица, соц. радник - вођа тима

Табаковић др Снежана,ВД директора - члан

Милитар Ирена, психолог - члан

Милковић др Вишња - члан

Бојић др Аленка - члан

Глишовић Гордана, вмс - члан

Николин Снежана, вмс - члан

Тим за ванредне ситуације

Табаковић др Снежана,ВД директора - координатор

Бојић др Аленка - члан

Милковић др Вишња - члан

Грубић-Дедијер др Биљана - члан

Колжић др Душко - члан

Грујић Слађана - члан

Новаковић Весна - члан

Трипковић Марија - члан

Тим за планирање набавки

Богићевић Владислав, службеник за јн - координатор

Колџић др Душко - члан

Божовић Миљковић мр пх Вања - члан

Марјановић Винка - члан

Грујић Слађана - члан

Махо Марија - члан

Тим за контролу набавки

Попов Анка - координатор

Адамовић мр пх Милица - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Раца мр пх Светлана - члан

Диковић др Зорица - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Новаковић Весна - члан

Тим за безбедност и здравље на раду

Балаж др Ана - координатор

Јовановић др Петар - члан

Тошић др Емилија- члан

Тим одговоран за контролу и сервисирање мед. и других апарата

Ћирковић Зоран, инг. маш - координатор

Ћирковић Мирко, домар - члан

Богићевић Владислав, службеник за јн - члан

Грујић Слађана, главна сестра - члан

Стојаковић Мирослав, виши ртг - члан

Тим одговоран за заштиту од пожара

Иванић др Јелена - координатор

Милковић др Вишња - члан

Ћирковић Зоран, инг. маш - члан

Руман Златко, вмт - члан


Начелници

Специјалистичке службе и физикална медицинадр Душко КолџићСпецијалиста епидемиологије
Општа медицинадр Биљан Грубић-ДедијерСпецијалиста опште медицине
Дијагностичка службадр Лепосава СекулићСпецијалиста микробиологије
Гинекологијадр Драгица КовачевићСпец. гинекологије и акушерства
Хитна службадр Вишња МилковићСпецијалиста ургентне медицине
Педијатријадр Аленка БојићСпецијалиста педијатрије
Стоматологијадр Весна МилинковићСпец. стоматолошке протетике
Апотекамр пх. Вања Божовић МиљковићДипломирани фармацеут
Служба за хемодијализу др Дудић Светлана Специјалиста интернене медицине

Запослени

Специјалиста опште медицине1
Специјалиста медицине рада
Специјалиста физикалне медицине2
Специјалиста интерне медицине4
Специјалиста ургентне медицине3
Специјалиста пнеумофтизиологије0
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом2
Специјалиста клиничке биохемије0
Медицински биохемичар1
Специјалиста рендгенолог2
Специјалиста офталмологије2
Специјалиста дерматовенерологије1
Специјалиста епидемиологије1
Специјалиста микробиологије1
Специјалиста оториноларингологија2
Специјалиста психијатрије2
Специјалиста педијатрије8
Специјалиста гинекологије2
Стоматолог протетичар1
Стоматолог за болести уста0
Дечији стоматолог2
Ортопедија вилице1
Доктора медицине43
Стоматолога10
Фармацеута12
Психолога1
Логопед1
Социјални радник1
Више медицинске сестре и техничари36
Струковне медицинске сестре и техничари15
Виши ренген техничар4
Струковни медицински радиолог2
Виши физиотерапеут6
Струковни физиотерапеут2
Физиотерапеутски техничар за мануелну масажу1
Виши медицинско-лабораторијски техничар1
Медицинске сестре78
Педијатријске сестре12
Акушерске сестре8
Струковна медицинска сестра - бабица1
Стоматолошке сестре9
Виша стоматолошка сестра1
Зубни асистент2
Зубни техничар4
Фармацеутски техничар13
Лаборанти16
Правни саветник1
Контиста1
Административних радника11
Систем администратор1
Возача20
Вешерке3
Хигијеничара20
Техничка лица1
Радник на одржавању апарата у служби Хемодијализе2


Стално запослених345
На одређено15
Укупно запослених360