Структура

Директор др Александар Омеровић - специјалиста интерне медицине.

Помоћник директора за здравствену делатност др Снежана Димитријевић - специјалиста интерне медицине

Помоћник директора за квалитет др Снежана Табаковић - доктор медицине.

Помоћник директора за правне послове Весна Новаковић, дипломирани правник.

Помоћник директора за финансијске послове Винка Марјановић, дипломирани економиста.

Главна сестра Слађана Грујић - струковна медицинска сестра дипломирани економиста за здравство.

ПР Дома здравља - др Славиша Јовановић - доктор медицине.


Управни одбор

- Костић-Диздаревић Биљана - председник

- Кулић Ненад - члан

- Рудакијевић Славко - члан

- Диковић др Зорица - члан

- Антић Оливера - члан


Надзорни одбор

- Баришић Александар - председник

- Ерцег Александар - члан

- Перван Др Нада - члан


Комисије - радна тела Д.З.

Стручни савет Дома здравља

Табаковић др Снежана - председник

Колџић др Душко - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Пејић др Љиљана - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Милинковић др Весна - члан

Димитријевић др Снежана - члан

Милковић др Вишња - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за унутрашњу контролу квалитета стучног рада и безбедности пацијената

Колџић др Душко - председник

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Гавриловић др Сладенка - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за унапређење квалитета стручног рада

Димитријевић др Снежана - председник

Табаковић др Снежана - члан

Пејић др Љиљана - члан

Милинковић др Весна - члан

Милковић др Вишња - члан

У раду комисије учествује:

Шипицки Златушка - члан

Комисија за континуирану едукацију

Такач-Лагунџић др Јарослава - председник

Пејић др Љиљана - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за заштиту од болничких инфекција

Омеровић др Александар, директор Дома здравља

Колџић др Душко, специјалиста епидемиологие

Секулић др Лепосава, специјалиста микробиологије

Лазаревић др Марија,Завод за јавно здравље Ср. Митровица

Димитријевић др Снежана,специјалиста интерне медицине

Пејић др Љиљана, специјалиста педијатар

Ковачевић др Драгица, специјалиста гинекологије и акушерства

Милинковић др Весна, специјалиста стом. протетике

Такач-Лагунџић др Јарослава, специјалиста опште медицине

Милковић др Вишња, специјалиста ургентне медицине

Поповић Бранка, медицинска сестра

Ћурчин Јелица, виши физиотерапеут

Грујић Слађана, главна сестра Дома здравља

Комисија за контролу привремене спречености за рад

Балаж др Ана - председник

Милковић др Вишња - члан

Лазић Душан - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Паритетна комисија

Колџић др Душко - председник

Диковић др Зорица - члан

Субић Оливера - члан

Вучковић Љиљана - члан

Етички одбор

Козомара др Снежана, спец. ОРЛ - председник

Пејић др Љиљана

Кремић др Војин

Иванић др Јелена

Каурин Филип Снежана вмс

Поповић Биљана


Тимови

Тим за капитацију

Табаковић др Снежана - координатор

Симонциг Нетјасов др Александра - члан

Шевић др Мануела - члан

Кремић др Војин - члан

Шипицки Златушка - члан

Стручни тим за заштиту деце од злостављања

Поповић Верица, соц. радник - вођа тима

Омеровић др Александар, директор - члан

Милитар Ирена, психолог - члан

Милковић др Вишња - члан

Бојић др Аленка - члан

Глишовић Гордана, вмс - члан

Николин Снежана, вмс - члан

Тим за ванредне ситуације

Омеровић др Александар, директор - координатор

Димитријевић др Снежана - члан

Пејић др Љиљана - члан

Милковић др Вишња - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Колжић др Душко - члан

Грујић Слађана - члан

Новаковић Весна - члан

Милошевић Милка - члан

Тим за планирање набавки

Богићевић Владислав, службеник за јн - координатор

Колџић др Душко - члан

Божовић Миљковић мр пх Вања - члан

Марјановић Винка - члан

Грујић Слађана - члан

Махо Марија - члан

Тим за контролу набавки

Попов Анка - координатор

Адамовић мр пх Милица - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Раца мр пх Светлана - члан

Диковић др Зорица - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Новаковић Весна - члан

Тим за безбедност и здравље на раду

Војводић др Тоде - координатор

Балаж др Ана - члан

Перван др Нада - члан

Душан Лазић - члан

Тим одговоран за контролу и сервисирање мед. и других апарата

Ћирковић Зоран, инг. маш - координатор

Ћирковић Мирко, домар - члан

Богићевић Владислав, службеник за јн - члан

Грујић Слађана, главна сестра - члан

Стојаковић Мирослав, виши ртг - члан

Тим одговоран за заштиту од пожара

Иванић др Јелена - координатор

Милковић др Вишња - члан

Ћирковић Зоран, инг. маш - члан

Руман Златко, вмт - члан

Ћирковић Мирко, домар - члан


Начелници

Специјалистичке службе и физикална медицинадр Снежана ДимитријевићСпецијалиста интерне медицине
Општа медицинадр Јарослава Такач-ЛагунџићСпецијалиста опште медицине
Дијагностичка службаМилица АдамовићСпецијалиста клиничке биохемије
Гинекологијадр Драгица КовачевићСпец. гинекологије и акушерства
Хитна службадр Вишња МилковићСпецијалиста ургентне медицине
Педијатријадр Љиљана ПејићСпецијалиста педијатрије
Стоматологијадр Весна МилинковићСпец. стоматолошке протетике
Апотекамр пх. Вања Божовић МиљковићДипломирани фармацеут
Служба за хемодијализу др Дудић Светлана Специјалиста интернене медицине
Служба поливалентне патронажедр Душко Колџић специјалиста епидемиологије

Запослени

Специјалиста опште медицине11
Специјалиста медицине рада2
Специјалиста физикалне медицине3
Специјалиста интерне медицине6
Специјалиста ургентне медицине2
Специјалиста пнеумофтизиологије1
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом1
Специјалиста клиничке биохемије1
Медицински биохемичар1
Специјалиста рендгенолог1
Специјалиста офталмологије1
Специјалиста дерматовенерологије1
Специјалиста епидемиологије1
Специјалиста микробиологије1
Специјалиста оториноларингологија2
Специјалиста психијатрије2
Специјалиста педијатрије11
Специјалиста гинекологије3
Стоматолог протетичар1
Стоматолог за болести уста1
Дечији стоматолог1
Ортопедија вилице1
Доктора медицине43
Стоматолога11
Фармацеута14
Психолога1
Логопед1
Социјални радник1
Више медицинске сестре и техничари15
Струковне медицинске сестре и техничари9
Виши ренген техничар2
Струковни медицински радиолог1
Виши физиотерапеут6
Струковни физиотерапеут1
Физиотерапеутски техничар за мануелну масажу1
Виши медицинско-лабораторијски техничар1
Медицинске сестре90
Педијатријске сестре18
Акушерске сестре9
Струковна медицинска сестра - бабица1
Стоматолошке сестре12
Виша стоматолошка сестра1
Зубни асистент2
Зубни техничар4
Фармацеутски техничар13
Лаборанти17
Правни саветник1
Контиста1
Шеф књиговодства1
Административних радника11
Систем администратор1
Возача21
Вешерке3
Хигијеничара28
Техничка лица2
Радник на одржавању апарата у служби Хемодијализе2


Стално запослених356
На одређено45
Укупно запослених401