Структура

ВД директора др Снежана Табаковић - доктор медицине.

Помоћник директора за здравствену делатност др Душко Колџић - специјалиста епидемиологије

Помоћник директора за правне послове Весна Новаковић, дипломирани правник.

Помоћник директора за финансијске послове Винка Марјановић, дипломирани економиста.

Главна сестра Слађана Грујић - струковна медицинска сестра дипломирани економиста за здравство.

ПР Дома здравља - др Владимир Долинић - доктор медицине.


Управни одбор

- Костић-Диздаревић Биљана - председник

- Новаковић Биљана - члан

- Рудакијевић Славко - члан

- Јовановић др Славиша - члан

- Антић Оливера - члан


Надзорни одбор

- Баришић Александар - председник

- Ерцег Александар - члан

- Перван Др Нада - члан


Комисије - радна тела Д.З.

Стручни савет Дома здравља

Колџић др Душко - председник

Козомара др Снежана - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Бојић др Аленка - члан

Милинковић др Весна - члан

Адамовић Милица - члан

Миљковић-Божовић Вања - члан

Милковић др Вишњ - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за унутрашњу контролу квалитета стучног рада и безбедности пацијената

Такач-Лагунџић др Јарослава - председник

Гавриловић др Сладенка - члан

Јовановић др Јовановић - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за унапређење квалитета стручног рада

Бојић др Аленка - председник

Милинковић др Весна - члан

Перван др Нада - члан

Колџић др Душко - члан

У раду комисије учествује:

Шипицки Златушка - члан

Комисија за континуирану едукацију

Такач-Лагунџић др Јарослава - председник

Пејић др Љиљана - члан

Ковачевић др Драгица - члан

Грујић Слађана - члан

Комисија за заштиту од болничких инфекција

Табаковић др Снежана, ВД директора Дома здравља

Колџић др Душко, специјалиста епидемиологие

Секулић др Лепосава, специјалиста микробиологије

Лазаревић др Марија,Завод за јавно здравље Ср. Митровица

Козомара др Снежана,специјалиста ОРЛ

Бојић др Аленка, специјалиста педијатар

Ковачевић др Драгица, специјалиста гинекологије и акушерства

Милинковић др Весна, специјалиста стом. протетике

Такач-Лагунџић др Јарослава, специјалиста опште медицине

Милковић др Вишња, специјалиста ургентне медицине

Поповић Бранка, медицинска сестра

Мастило Јасмина, фармацеутски техничар

Вуковић Мирјана, фармацеутски техничар

адамовић Милица, лабораторијска дијагностика

Грујић Слађана, главна сестра Дома здравља

Комисија за контролу привремене спречености за рад

Балаж др Ана - председник

Милковић др Вишња - члан

Лазић Душан - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Паритетна комисија

Колџић др Душко - председник

Диковић др Зорица - члан

Субић Оливера - члан

Вучковић Љиљана - члан

Етички одбор

Козомара др Снежана, спец. ОРЛ - председник

Пејић др Љиљана

Кремић др Војин

Иванић др Јелена

Каурин Филип Снежана вмс

Поповић Биљана


Тимови

Тим за капитацију

Симонциг Нетјасов др Александра - координатор

Шевић др Мануела - члан

Кремић др Војин - члан

Шипицки Златушка - члан

Стручни тим за заштиту деце од злостављања

Поповић Верица, соц. радник - вођа тима

Табаковић др Снежана,ВД директора - члан

Милитар Ирена, психолог - члан

Милковић др Вишња - члан

Бојић др Аленка - члан

Глишовић Гордана, вмс - члан

Николин Снежана, вмс - члан

Тим за ванредне ситуације

Табаковић др Снежана,ВД директора - координатор

Бојић др Аленка - члан

Милковић др Вишња - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Колжић др Душко - члан

Грујић Слађана - члан

Новаковић Весна - члан

Милошевић Милка - члан

Тим за планирање набавки

Богићевић Владислав, службеник за јн - координатор

Колџић др Душко - члан

Божовић Миљковић мр пх Вања - члан

Марјановић Винка - члан

Грујић Слађана - члан

Махо Марија - члан

Тим за контролу набавки

Попов Анка - координатор

Адамовић мр пх Милица - члан

Такач-Лагунџић др Јарослава - члан

Раца мр пх Светлана - члан

Диковић др Зорица - члан

Вукадиновић Бојана - члан

Новаковић Весна - члан

Тим за безбедност и здравље на раду

Балаж др Ана - координатор

Јовановић др Петар - члан

Перван др Нада - члан

Душан Лазић - члан

Тим одговоран за контролу и сервисирање мед. и других апарата

Ћирковић Зоран, инг. маш - координатор

Ћирковић Мирко, домар - члан

Богићевић Владислав, службеник за јн - члан

Грујић Слађана, главна сестра - члан

Стојаковић Мирослав, виши ртг - члан

Тим одговоран за заштиту од пожара

Иванић др Јелена - координатор

Милковић др Вишња - члан

Ћирковић Зоран, инг. маш - члан

Руман Златко, вмт - члан


Начелници

Специјалистичке службе и физикална медицинадр Душко КолџићСпецијалиста епидемиологије
Општа медицинадр Јарослава Такач-ЛагунџићСпецијалиста опште медицине
Дијагностичка службаМилица АдамовићМедицински биохемичар
Гинекологијадр Драгица КовачевићСпец. гинекологије и акушерства
Хитна службадр Вишња МилковићСпецијалиста ургентне медицине
Педијатријадр Аленка БојићСпецијалиста педијатрије
Стоматологијадр Весна МилинковићСпец. стоматолошке протетике
Апотекамр пх. Вања Божовић МиљковићДипломирани фармацеут
Служба за хемодијализу др Дудић Светлана Специјалиста интернене медицине

Запослени

Специјалиста опште медицине12
Специјалиста медицине рада0
Специјалиста физикалне медицине2
Специјалиста интерне медицине6
Специјалиста ургентне медицине3
Специјалиста пнеумофтизиологије0
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом1
Специјалиста клиничке биохемије0
Медицински биохемичар1
Специјалиста рендгенолог1
Специјалиста офталмологије1
Специјалиста дерматовенерологије1
Специјалиста епидемиологије1
Специјалиста микробиологије1
Специјалиста оториноларингологија2
Специјалиста психијатрије2
Специјалиста педијатрије9
Специјалиста гинекологије2
Стоматолог протетичар1
Стоматолог за болести уста0
Дечији стоматолог3
Ортопедија вилице1
Доктора медицине43
Стоматолога10
Фармацеута12
Психолога1
Логопед1
Социјални радник1
Више медицинске сестре и техничари16
Струковне медицинске сестре и техничари15
Виши ренген техничар2
Струковни медицински радиолог2
Виши физиотерапеут4
Струковни физиотерапеут2
Физиотерапеутски техничар за мануелну масажу1
Виши медицинско-лабораторијски техничар1
Медицинске сестре80
Педијатријске сестре16
Акушерске сестре9
Струковна медицинска сестра - бабица1
Стоматолошке сестре12
Виша стоматолошка сестра3
Зубни асистент2
Зубни техничар4
Фармацеутски техничар13
Лаборанти17
Правни саветник1
Контиста1
Административних радника11
Систем администратор1
Возача21
Вешерке3
Хигијеничара27
Техничка лица1
Радник на одржавању апарата у служби Хемодијализе2


Стално запослених336
На одређено52
Укупно запослених388