Službe Doma zdravlja Dr J. J. Zmaj Stara Pazova

Obzirom na broj stanovnika i teritoriju koju opština obuhvata, shodno zakonskoj regulativi a u cilju efikasnijeg i racionalnijeg rada i obavljanja delatnosti kontrole stručnog rada u okviru Doma zdravlja Dr Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova organizovane su sledeće službe.

Za više detalja izaberite službu
Specijalističke službe
Telefon
Lokal
310-520
142
310-520
124
310-520
146
310-520
112
310-520
129

  • Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne pružaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja