Korisni linkovi
Nacionalni program
U okviru nacionalnog programa otvorena je telefonska linija za
psiho-onkološku podršku
za sve obolele i za njihove bližnje koji se mogu obratiti, potražiti pomoć i savet svakog radnog dana od 10-22 časova

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Službe Doma zdravlja Dr J. J. Zmaj Stara Pazova

Obzirom na broj stanovnika i teritoriju koju opština obuhvata, shodno zakonskoj regulativi a u cilju efikasnijeg i racionalnijeg rada i obavljanja delatnosti kontrole stručnog rada u okviru Doma zdravlja Dr Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova organizovane su sledeće službe.

Za više detalja izaberite službu
Specijalističke službe
Telefon
Lokal
310-520
142
310-520
124
310-520
146
310-520
124
310-520
112
310-520
129