Služby Zdravotného Domu Dr. J.J. Zmaja Stará Pazova

Vzhľadom na počet obyvateľov a rozlohu obce, v súlade s právnymi predpismi a s cieľom účinne a racionálne pracovať a kontrolovať odbornosť práce, v rámci Zdravotného domu Dr. Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova sú zriadené tieto služby:

Pre podrobnejšie informácie zvoľte si niektorú zo služieb.
Špecializované služby
Telefón
Klapka
310-520
142
310-520
124
310-520
146
310-520
124
310-520
112
310-520
129