Општа медицина са кућним лечењем

Полазно и завршно место контакта грађана са здравственим системом, кључна тачка очекивања и испуњења жеље за очувањем и заштитом здравља, место знања и умећа свих запослених ради добробити наших грађана.

Начелник службе: Биљана Грубић Дедијер - специјалиста опште медицине
Надзорна сестра: Бојана Вукадиновић - Стара Пазова
Надзорна сестра: Дијана Максимовић - Нова Пазова
Надзорна сестра: Снежана Спишић - Нови Бановци

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
08:00 - 12:00
Пауза:
09:30 - 10:00 ; 16:30 - 17:00

Заказивање прегледа

Заказивање прегледа је обавезно
 • Путем телефона 310-160 - Стара Пазова
 • Путем телефона 321-110 - Нова Пазова
 • Путем телефона 341-315 - Нови Бановци
 • Путем телефона 352-496 - Стари Бановци
 • Путем телефона 381-815 - Голубинци
 • Путем телефона 2301-015 - Војка
 • Путем телефона 361-215 - Белегиш
 • Путем телефона 371-415 - Сурдук
 • Путем телефона 2391-115 - Крњешевци

Избегавајте да заказујете преглед на шалтерима службе како не би правили непотребне гужве.

Служба у свом саставу има општу медицину, кућно лечење и медицину рада.

У оквиру службе ради 34 лекар, од тога 10 специјалиста опште медицине, 1 специјалиста медицине рада и 23 доктора медицине. У служби ради 51 медицинска сестара и техничар . Рад је организован у Дому здравља и осам амбуланти и здравствених станица које су оспособљене за неометан и квалитетан рад.

Служба опште медицине организована је у облику тимског рада, где сваки пацијент има свог изабраног лекара и медицинску сестру. Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа и терапије, као и консултације са својим лекаром и сестром преко директне телефонске линије. Прегледи код изабраног лекара се заказују и сваки лекар је сходно прописима дужан да у року од 15 дана обезбеди преглед свом пацијенту уколико није хитан. Хитни случајеви се примају истога дана без заказивања. Вођење ажурне, ефикасне и прегледне евиденције омогућено је увођењем "електронског картона".

Служба кућног лечења збрињава одређене категорије пацијената и има два тима лекар/сестра-по један у Старој и Новој Пазови, као и 4 сестре и техничара које обављају поделу терапије, превијања и медицинско техничке радње на терену. Тимови на квалитетан и ефикасан начин покривају и остала места наше општине сходно потребама.

Служба медицине рада обавља делатности везане за радно активно становништво - претходне прегледе, периодичне прегледе, циљане прегледе, прегледе возача професионалаца и возача аматера, издавање лекарска уверења за заснивање радног односа, обраде за лекарску комисију и остале услуге из домена ове области.

Историјат

Развојем здравствене заштите и повећањем броја и обима услуга у здравственим станицама, настала је потреба формирања Службе опште медицине. Први начелник био је Др Богдан Видаковић који је дуги низ година руководио и организовао рад службе до 1995. године. Након њега начелници су били Др Рајко Иветић, Др Мишо Филип , Др Јарослава Такач-Лагунџић и Др Александар Омеровић.

У жељи да својим радом покажемо још већи квалитет и посветимо довољно пажње сваком пацијенту молимо за стрпљење и разумевање.


Питања пацијената:

Да ли морам да имам изабраног лекара?
 • Да. Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подруäју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Избором лекара обезбедјујете квалитетну и брзу помоћ лекара који ће бити упознат са Вашим здравственим стањем.
Коме да се обратим уколико мој изабрани лекар не ради?
 • Сваки изабрани лекар има своју "замену".То је лекар који ће адекватно и стручно пружити услугу и заменити Вашег изабраног лекара уколико је одсутан. Наравно, подразумева се да ћете свој термин уредно заказати било телефоном или лично.
Да ли морам да закажем преглед?
 • Да. Ради бољег и квалитетнијег рада тимова неопходно је било увести заказивање прегледа. Непрегледне гужве, незадовољство, одлагање пацијената и други непримерени догадјаји условили су уводјење заказивања. Ова мера се показала крајње оправданом на задовољство и пацијената и здравствених радника.
Како могу да закажем преглед код свог изабраног лекара?
 • Ваш преглед можете заказати на бројеве телефона: 310-160 у Старој Пазови и 321-110 у Новој Пазови. Избегавајте да заказујете преглед на шалтерима службе како не би правили непотребне гужве.
Да ли морам да се јавим лекару уколико нисам отишао на посао?
 • Да. Боловање мора бити отворено у што краћем року. Законом је дозвољено да се отвара највише уназад два дана. Даном отварања боловања добијате потврду о привременој спречености за рад коју сте дужни да доставите послодавцу одмах.
Да ли сваке јесени треба да добијем вакцину против грипа?
 • Да. Имунитет стечен вакцинацијом против сезонског грипа траје годину дана. Сваке године производи се нова вакцина која је другачија у односу на претходну.