Служба за хемодијализу

Служба у свом саставу има три лекара, десет медицинских сестара - техничара, два електроничара и два хигијеничарке. Служба обавља дијагностику и лечење болесника на хемодијализи применом најсавременије технологије, терапијских и превентивних поступака. Рад се одвија у две смене.

Начелник службе: др Светлана Дудић

Надзорна сестра: Душанка Тепша - виша медицинска сестра

Саветовалиште за дијабетес

Саветовалиште за дијебетес постоји због пацијената оболелих од дијабетес меллитуса, и омогућава има да се боље упознају са својом болешћу, да буду метаболички боље регулисани и да буду упознати са начинима превенције компликација ове болести.

Саветовалиште за пацијенте оболеле од дијебетес мелитуса који су на инсулинској терапији води Др Светлана Дудић, специјалиста интерне медицине. У саветовалишту се поред прегледа и евентуалне корекције терапије, ради и мерење гликемије и ХбА1ц. Прегледи се заказују електронским путем бирањем термина од стране изабраног лекара.

Саветовалиште за пацијенте оболеле од дијебетес мелитуса који су на оралној терапији води Др Биљана Грубић-Дедијер, специјалиста опште медицине и исхране. Саветовалиште ради сваке друге среде 7:30-13:00х у 5.ординацији на првом спрату амбуланте у Старој Пазови. Прегледи се заказују лично или путем телефона. У саветовалишту се мери висина, тежина, обим струка, артеријска тензија, гликемија и процењује процент масноћа у телу. Прегледају се стопала и пацијент упућује код офталмолога ради прегледа очног дна.

Саветовалиште поред прегледа подразумева и индивидуални и групни здравствено-васпитни рад који садржи саветовање о самој болести, саветовање о исхрани и физичкој активности, израду индивидуалног плана исхране и корекцију терапије.

Контакт информације
телефон:310-721

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
06:30 - 18:30
06:30 - 18:30
06:30 - 18:30
06:30 - 18:30
06:30 - 18:30
06:30 - 18:30
--
Пауза:
--
--
--
--
--
--
--