Radno vreme lekara službi

/*
Raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih
Raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece
Radno vreme zaposlenih u službi dijagnostike
Raspored rada lekara u dečijoj stomatologiji
Raspored rada lekara u stomatologiji
*/