Korisni linkovi
Nacionalni program
U okviru nacionalnog programa otvorena je telefonska linija za
psiho-onkološku podršku
za sve obolele i za njihove bližnje koji se mogu obratiti, potražiti pomoć i savet svakog radnog dana od 10-22 časova

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Radno vreme lekara službi

/*
Raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih
Raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece
Radno vreme zaposlenih u službi dijagnostike
Raspored rada lekara u dečijoj stomatologiji
Raspored rada lekara u stomatologiji
*/