Психолог

 • У служби за специјалистичко-консултативну делатност, одсек психијатрије
Контакт информације
телефон:310-520 Локал 129

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
--
--
Пауза:
09:30 - 10:00

Заказивање прегледа

 • На телефон 310-520 локал 129
 • Психолог учествује у раду екипе за системске, периодичне и остале прегледи.
 • Испитујући психичке функције интелектуалне и психомоторне спосбности учествује у процени радне способности.
 • Делује у здраствено васпитном раду и свим превентивним активностима у оквиру своје струке.
 • Учествује у раду комисије за оцену возачке способности.
 • Сарадјује са школама, обдаништима и дечијим диспанзерима у циљу спроводјења мера за рано откривање уродјених и стечених недостатака у очувању здравља деце и омладине.
 • Сарадјује са психијатром, логопедом, социјалним радником и осталим лекарима дома здравља.
 • Врши индивидуални, психолошки третман деце, омладине и одраслих, даје психолошке савете у породици.
 • Води потребну документацију.
 • По потреби обавља посао на терену.