Психолог

  • У служби за специјалистичко-консултативну делатност, одсек психијатрије
Контакт информације
телефон:310-520 Локал 129

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
--
--
Пауза:
09:30 - 10:00

Заказивање прегледа

  • На телефон 310-520 локал 129
  • Психолог учествује у раду екипе за системске, периодичне и остале прегледи.
  • Испитујући психичке функције интелектуалне и психомоторне спосбности учествује у процени радне способности.
  • Делује у здраствено васпитном раду и свим превентивним активностима у оквиру своје струке.
  • Учествује у раду комисије за оцену возачке способности.
  • Сарадјује са школама, обдаништима и дечијим диспанзерима у циљу спроводјења мера за рано откривање уродјених и стечених недостатака у очувању здравља деце и омладине.
  • Сарадјује са психијатром, логопедом, социјалним радником и осталим лекарима дома здравља.
  • Врши индивидуални, психолошки третман деце, омладине и одраслих, даје психолошке савете у породици.
  • Води потребну документацију.