agencija-za-akredetaciju
UŽITOČNÉ LINKY
Národný program
V rámci národného programu zriadená je telefónna linka za účelom psycho-onkologickej podpory chorých a ich blízkych, ktorí môžu požiadať o pomoc a radu každý pracovný deň od 10.-22. hodiny

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Zdravotný dom Dr Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova

Dom zdravlja Stara Pazova

Zdravotný dom Dr. Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje služby primárnej zdravotnej starostlivosti na území obce Stará Pazova.

Zdravotný dom je zriadený v Starej Pazove a zdravotné stanice sú zriadené v Novej Pazove, Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, Belegiši, Surduku, Golubinciach a vo Vojke, kým v Krnješevciach je zriadená činnosť ambulancie. V Starej Pazove jestvuje prevádzka lekárne a pri každej zdravotnej stanici je prevádzka lekárnickej stanice.


Riaditeľ Zdravotného domu jdr Aleksandar Omerović - specijalista interne medicine.

Pomocník riaditeľa Zdravotného domu pre oblasť medicíny je Dr. Snežana Dimitrijević, špecialista internej medicine.

Pomocníčka riaditeľa pre oblasť ekonomiky je Vinka Marjanović, ekonómka, a pomocníčka riaditeľa pre právne záležitosti je Vesna Novaković, dipl. právnička.

Jovanović Dr Slaviša, je oprávnená osoba pre komunikáciu s verejnosťou a tlačová hovorkyňa Zdravotného domu Dr. Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova.

Vrchná zdravotná sestra Zdravotného domu je Slađana Grujić, dipl. ekonóm manažmentu v zdravotníctve.