Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова

Dom zdravlja Stara Pazova

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова је здравствена установа која пружа услуге примарне здравствене заштите на територији општине Стара Пазова.

Дом здравља је организован у Старој Пазови а здравствене станице су организоване у Новој Пазови, Старим Бановцима, Новим Бановцима, Белегишу, Сурдуку, Голубинцима и Војки, док је у Крњешевцима организован рад амбуланте. У Старој Пазови је организован рад апотеке, док је при свакој здравственој станици организован рад апотекарске станице.

Prezentacija Doma zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj"


Директор Дома здравља је др Снежана Табаковић - доктор медицине.

Помоћник директора за здравствену делатност је др Душан Колџић - специјалиста епидемиологије.

Помоћник директора за економске послове је Марјановић Винка, економиста а помоћник директора за правне послове је Новаковић Весна, дипломирани правник.

Долинић Др Владимир,је овлашћено лице за комуникацију са јавношћу испред Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Главна медицинска сестра Дома здравља је Грујић Слађана, дипломирани економиста за менаџмент у здравству.

Систематизацију радних места за 2016. годину можете погледати ovde