Kalendár zdravia

Január
 • 21.- 28. Týždeň boja proti rakovine krčka maternice
 • 31. Národný deň boja proti fajčeniu
Február
 • 04. Svetový deň boja proti rakovine
Marec
 • Národný mesiac boja proti rakovine
 • 08. Deň ženských práv
 • 22. Svetový deň vody
 • 24. Svetový deň boja proti tuberkulóze
Apríl
 • 07. Svetový deň zdravia
 • 20. Medzinárodný deň boja proti hluku
 • 28. Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Tretí týždeň – Európsky imunizačný týždeň
Máj
 • 10. Medzinárodný deň fyzickej aktivity POHYBOM KU ZDRAVIU
 • 12. Medzinárodný deň sestier
 • 15. Medzinárodný deň rodiny
 • 20. Deň zdravých miest
 • 31. Svetový deň bez tabaku
 • Tretí týždeň – Národný týždeň zdravia úst a zubov
Jún
 • 05. Svetový deň životného prostredia
 • 26. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
Júl
 • 11. Svetový deň populácie
August
 • Prvý týždeň Svetový týždeň dojčenia
 • 12. Medzinárodný deň mládeže
September
 • 10. Svetový deň prevencie samovrážd
 • 11. Svetový deň prvej pomoci
 • Nedeľa v treťom týždni mesiaca Svetový deň srdca
 • Štyridsiaty týždeň v roku Národný týždeň promócie dojčenia
Október
 • Národný mesiac správnej výživy
 • 01. Medzinárodný deň starších ľudí
 • 10. Svetový deň duševného zdravia
 • 16. Svetový deň výživy
 • 17. Medzinárodný deň boja proti chudobe
November
 • Mesiac boja proti závislostiam
 • 14. Svetový deň boja proti cukrovke
 • 15. Svetový deň obštrukčnej choroby pľúc
 • 20. Svetový deň detí
December
 • 01. Svetový deň boja proti HIV/AIDS
 • 03. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých