Kako zvati 194?

Odgovor na pitanje "Kada zvati 194?" je vrlo jednostavan i prost

 • Uvek, kada bolesnik (povređeni) ili njegova okolina smatra da u datom trenutku i mestu, pomoć može stići jedino od Službe hitne medicinske pomoći.
 • Drugo je pitanje za kakvu vrstu pomoći će se odlučiti lekar ili tehničar koji se javi na poziv.
 • Kako bi lekar mogao doneti pravilnu i adekvatnu odluku, mora raspolagati sa minimumom informacije o kome se radi, gde se tačno nalazi (kuća, stan, javno mesto, grad, van grad...) i neke osnovne podatke o bolesti ili povređivanju (okolnosti i vrste povrede).
 • U paničnom pozivu ponekad se desi da se zaboravi saopštiti adresa - prekida se veza pre nego lekar uspe postaviti pitanje o mestu potencijaine intervencije. Da se izbegnu ovakve vrste greške, najbolje je odmah na početku razgovora saopštiti:
  • Ime, prezime, godina starosti, tačna adresa.
  • Broj telefona sa koga zovete.
 • Posle adrese treba saopštiti o kome se radi. Za identifikaciju je sasvim dovoljno reći ime, prezime i godinu rođenja, a kod nepoznate (besvesne) osobe na ulici ili drugim javnim mestima, pol i približne godine starosti.
 • Donekle razumemo negodovanje građana, kada obavezno pitamo i za godinu rođenja - nama je to važan podatak sa jedne strane zbog identifikacije, a sa druge strane za adekvatnu odluku, jer u nekim slučajevima saopštena tegoba je prirodna za određenu životnu dob, dok za drugo to je znak ozbiljne bolesti.
 • Nakon ovih podataka treba saopštiti kratki opis tegoba, okolnosti povređivanja, odnosno informaciju o stanju tzv. vitalnih znakova u bolesnika - svest, disanje i puls.
 • Kod nepoznatih lica na javnom mestu minimum preduslova za utvrđivanje gore navedenih je, da se priđe bolesniku (povređenom).

Ceo, poziv se može završiti za desetak sekundi, kada je saopšteni svaki važan podatak.

Postoji još nekoliko stvari kojima možete pomoći ekipi Službi hitne pomoći
 • Neko prepoznatljivo odredište ukoliko ne znate adresu.
 • Sklonite na sigurno kućne ljubimce.
 • Proverite da li je kućni broj jasno vidljiv.

Na kraju treba naglasiti, da služba SHMP raspolaže i sa identifikatorom telefonskog broja pozivnika i registrofonom koji snima sve pozive upućene ovoj službi.