Ako volať 194?

Odpoveď na otázku „Kedy vytočiť 194?“ je veľmi jednoduchá.

 • Vždy, keď si chorý (zranený) alebo ľudia z jeho okolia myslia, že v danej chvíli a na danom mieste pomoc môže poskytnúť iba Pohotovostná zdravotná služba.
 • Ďalšia otázka je, pre aký druh pomoci sa rozhodne lekár alebo technik, ktorý bude odpovedať na telefónne výzvy.
 • Aby sa lekár mohol správne a adekvátne rozhodnúť, musí mať k dispozícii minimum informácií - o koho ide, kde sa presne nachádza (dom, byt, verejné miesto, mesto, mimo mesta...) a určité základné informácie o chorobe alebo zranení (okolnosti a druhy zranenia).
 • V panike sa niekedy zabudne povedať adresa – spojenie sa preruší prv, než sa lekárovi podarí položiť otázku o mieste potenciálnej intervencie. Aby sa vyhlo takýmto chybám, je najlepšie hneď na začiatku telefonátu povedať:
  • Meno, priezvisko, vek, presnú adresu.
  • Telefónne číslo, z ktorého sa volá.
 • Po adrese treba povedať o koho ide. Na identifikáciu stačí povedať meno, priezvisko a rok narodenia, a ak ide o neznámu osobu (v stave bezvedomia) na ulici alebo inom vrejnom mieste, pohlavie a približný vek.
 • Do určitej miery chápeme pohoršenie občanov, keď sa pýtame aj na rok narodenia - pre nás je však táto informácia dôležitá kvôli identifikácii na jednej strane a na strane druhej pomáha nám adekvátne sa rozhodnúť, lebo v niektorých prípadoch sú isté potiaže príznakom veku, kým v inom veku sú príznakom vážneho ochorenia .
 • Po týchto informáciách treba v krátkosti opísať príznaky, okolnosti za akých sa osoba zranila, resp. podať informáciu o vitálnych známkach pacienta – vedomie, dýchanie a pulz.
 • Keď ide o neznáme osoby na verejnom mieste, minimálnou podmienkou na zistenie požadovaných informácií je pristúpiť k chorému (zranenému).

Celý rozhovor môže trvať len desať sekúnd, ak sa uvedie každá dôležitá informácia.

Je ešte niekoľko spôsobov, ako môžete pomôcť tímu Pohotovostnej služby.
 • Uveďte niektoré rozpoznateľné miesto, ak neviete adresu.
 • Umiestnite domácich miláčikov na bezpečné miesto.
 • Overte si, či je číslo domu jasne viditeľné.
 • Na záver treba zdôrazniť, že Pohotovostná služba má aj identifikátor telefónneho čísla volajúceho a registrofón, ktorý nahráva všetky telefónne výzvy.