Notice: Undefined index: admin in /var/www/virtual/dzspazova.rs/htdocs/javne-nabavke.php on line 9 Notice: Undefined index: admin in /var/www/virtual/dzspazova.rs/htdocs/javne-nabavke.php on line 88

Јавна набавка лекова са листе Б/РФЗО
24.11.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку лекова са листе Б/РФЗО за потребе Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

Konkursna donumentacija

Ispravka konkursne donumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Anlek

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ERMA

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене
24.11.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку материјала за одржавање хигијене за потребе Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

Konkursna donumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije od 28.11.14.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 1

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 2

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 3

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 4

Јавна набавка лекова са листа А, А1/РФЗО
19.11.2014 -

Јавна набавка дезинфекционих средстава
31.10.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку дезинфекционих средстава за потребе Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

Konkursna donumentacija

Pitanja i odgovori od 04.11.2014

Pitanja i odgovori od 05.11.2014

Ispravka konkursne dokumentacije 04.11.2014

Ispravka konkursne dokumentacije 05.11.2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIRO PLUS

Јавна набавка путничког возила
22.10.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку путничког возила за потребе Дома здравља"Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Grand Motors

Јавна набавка стоматолошког радног места
13.10.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за стоматолошко радно место за потребе стоматолошке службе Дома здравља"Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ISPRAVKA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Јавна набавка санитетског возила
06.10.2014 -

Овде можете преузети документацију за јавну набавку санитетског возила за потребе Дома здравља"Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje oobustavi postupka