Zvoľte si lekáraa

Každý občan Srbska by mal mať svojho zvoleného lekára a musí vedieť, ako sa jeho lekár volá. Je to spôsob, ako vrátiť dôveru v zdravotný systém.

Kapitácia znamená zmenu spôsobu financovania, lebo je predpoklad, že taký spôsob financovania obsahuje niektoré časti týkajúce sa motivácie lekárov a zdravotných sestier v zdravotných domoch, aby vykonali omnoho viacej preventívnych prehliadok naplánovaných v práci zdravotných domov. Kapitácia nie je sama sebe cieľom, ona znamená, že vy financujete zdravotný dom nie podľa toho, koľko štvorcových metrov a zamestnancov má, ale podľa počtu občanov, ktorí k tomu zdravotného domu gravitujú.

Primárna zdravotná starostlivosť a jej úloha v každom zdravotnom systéme je veľmi dôležitá, keďže v primárnej zdravotnej starostlivosti sa realizuje 70 % všetkého, čo my ako občania potrebujeme. Každý z nás má nárok na to, aby vo veku 19-31 rokov bol raz za päť rokov pozvaný do zdravotného domu ako celkom zdravý, aby podstúpil systematickú prehliadku a bol upozornený na rizikové faktory správania. Do päťdesiateho roku života by mal byť pozvaný raz za dva roky, po päťdesiatke raz ročne a po šesťdesiatom piatom roku lekár musí navštíviť pacienta doma, keď je úplne zdravý. Takto sa znižuje podiel mŕtvice v populácii, cukrovka, poruchy krvného tlaku a koná sa prevencia závažných ochorení. Keď k tomu pridáte skriningové národné programy – to sa nazýva prevenciou.

Prečo je dôležité mať zvoleného lekára?

Zákon o zdravotnom poistení (článok 146) definuje otázku zvoleného lekára, ktorý sa volí najmenej na jeden rok z oblasti všeobecného alebo pracovného lekárstva, pediatrie, gynekológie a stomatológie.

Zvolený lekár sa stará o všetky segmenty zdravia pacienta, je v pravidelnom kontakte s ním, lepšie ho pozná a má lepší prehľad o jeho zdravotnom stave, kým pacient získava účinnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, lahšie sa dostane k lekárovi, má možnosť telefonicky sa objednať u lekára alebo si objednať pravidelnú terapiu, ako aj dostať radu v priamom rozhovore zavolaním na telefónne číslo ordinácie, ktoré každý pacient dostane od tímu.

Kapitácia

Ministerstvo zdravotníctva Srbskej republiky v septembri roku 2007 za finančnej podpory Európskej únie naštartovalo projekt Podpora uplatneniu kapitácie v primárnej zdravotnej starostlivosti. Tento pilotný projekt sa odvtedy až do polovice roku 2010 uskutočňoval v 28 zdravotných domoch v Srbsku.

KAPITÁCIA je zmena spôsobu financovania zdravotných zariadení. Je to platobný mechanizmus, v ktorom zdravotné zariadenie dostáva určitý pevne stanovený obnos prostriedkov na plánované časové obdobie, a to za každého pacienta, ktorý bol registrovaný, t.j. uzavrel zmluvu so zvoleným lekárom. Tieto prostriedky sa používajú na liečbu pacienta na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni.

Položky kapitácie sú:
  • Registrácia – uzatváranie zmluvy medzi pacientom a zvoleným lekárom
  • Racionalizácia – vzťahuje sa na spotrebu liekov, presnejšie na množstvo a cenu predpísaných liekov na jedného pacienta
  • Účinnosť – znamená počet poskytnutých služieb v určitom časovom období a pre každú službu v zdravotnom dome je zákonom stanovený čas potrebný na vyšetrenie pacienta
  • Kvalita – vzťahuje sa na preventívnu prácu lekára
  • Pohyb – odosielanie pacienta na liečbu mimo zdravotného domu, mimo matičnej filiálky

Ako vidno, kapitácia si vyžaduje zodpovedné správanie sa aj lekára aj pacienta. Takýmto spôsobom sa zdravotné zariadenie stáva „malou zdravotnou poisťovňou“.

Predpokladá sa, že prvá časť realizácie položiek kapitácie (prvých štyroch položiek) začne v júli roku 2011 a kompletné uplatnenie všetkých položiek v roku 2012.

Dr. Radmila Dražić PR Zdravotného domu Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova