Интернистичка служба

Служба обавља
  • Консултативне прегледе (цонсултинг) по упутима лекара опште праксе као и лекара других специјалности – консултације су из домена интерне медицине (кардиологија, пулмологија, ендокринологија, хематологија имуноалергологија, нефрологија, гастроентерологија, реуматологија).
  • Анализу приспеле медицинске документације, са прегледом пацијената за потребе ИК-е.
  • Преоперативне припреме (у обиму и садржају који се може пружити на нивоу примарне здравствене заштите, односно Дома здравља а по налогу секундарне или терцијарне здравствене установе).
  • Надзор над одређеном терапијом (ОАКТх нпр.), постоперативно, после хоспитализације као и редовне контроле одређених постоперативних стања (нпр. на срцу и крвним судовима).
  • Амбулантни рад подразумева и ЕКГ дијагностику, и у сарадњи са службом хитне помоћи и ургентну консултацију и терапију у збрињавању хитних стања.
  • У сарадњи са осталим лекарима разнних специјалности, давања сагласности односно мишљења за смештај пацијента у Дом за стара лица или домове за лица са посебним потребама, као и сарадња у издавању разних потреба и уверења (за издавање или продужетак важења возачких дозвола, за упис у школе...).
  • Едукација (лекара опште медицине на приправничком стажу).
  • Интернистичка служба такође упућује пацијенте у здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа ради лечења и допунске дијагностике и по захтеву филијале РФЗО за набавку потребних дијагостичких и терапијских помагала (средстава нпр. пен бризгалица за дијабетичаре, појасеве за херније...).
Контакт информације
телефон:310-520 - Локал 142

Службу чине 3 тима (лекар специјалиста интерне медицине и медицинска сестра). 2 тима у Старој Пазови и 2 тима у Новој Пазови.

Стара Пазова

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 13:30*
--
Пауза:
09:30 - 10:00
16:30 - 17:00
* Свака друга субота је радна.

Заказивање прегледа

  • На телефон 310-520 локал 142 или личним доласком

Нова Пазова

Радно време службе

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 20:00
07:00 - 13:30*
--
Пауза:
09:30 - 10:00
16:30 - 17:00
* Свака друга субота је радна.

Заказивање прегледа

  • Заказивање прегледа путем ИЗИС-а