Korisni linkovi
Nacionalni program
U okviru nacionalnog programa otvorena je telefonska linija za
psiho-onkološku podršku
za sve obolele i za njihove bližnje koji se mogu obratiti, potražiti pomoć i savet svakog radnog dana od 10-22 časova

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Galerija

Dom zdravlja Stara Pazova

Dom zdravlja Stara Pazova Dom zdravlja Stara Pazova Dom zdravlja Stara Pazova Dom zdravlja Stara Pazova - Logoped Dom zdravlja Stara Pazova - Logoped Dom zdravlja Stara Pazova - Dečiji dispanzer Dom zdravlja Stara Pazova - Savetovalište za decu Dom zdravlja Stara Pazova - Savetovalište za decu Dom zdravlja Stara Pazova - ATD Dom zdravlja Stara Pazova - ATD Dom zdravlja Stara Pazova Dom zdravlja Stara Pazova - Ginekologija Dom zdravlja Stara Pazova - Ginekologija Dom zdravlja Stara Pazova - Kućna nega Dom zdravlja Stara Pazova - Mikrobiologija Dom zdravlja Stara Pazova - Mikrobiologija Dom zdravlja Stara Pazova - Hirurgija Dom zdravlja Stara Pazova - Laboratorija Dom zdravlja Stara Pazova - Opšta medicina rada Dom zdravlja Stara Pazova - Opšta medicina rada Dom zdravlja Stara Pazova - Psihijatrija Dom zdravlja Stara Pazova - Stomatologija Dom zdravlja Stara Pazova - Stomatologija Dom zdravlja Stara Pazova - Stomatologija Dom zdravlja Stara Pazova - Fizikalana terapija Dom zdravlja Stara Pazova - Fizikalana terapija Dom zdravlja Stara Pazova - Epidemiologija Dom zdravlja Stara Pazova - Centar za prevenciju Dom zdravlja Stara Pazova - Centar za prevenciju Dom zdravlja Stara Pazova - Specijalističke službe Dom zdravlja Stara Pazova - Specijalističke službe Dom zdravlja Stara Pazova - Specijalističke službe Dom zdravlja Stara Pazova - Hitna služba Dom zdravlja Stara Pazova - Hitna služba Dom zdravlja Stara Pazova - Hitna služba Dom zdravlja Stara Pazova - Oftalmologija

Dom zdravlja Nova Pazova

Dom zdravlja Nova Pazova Dom zdravlja Nova Pazova Dom zdravlja Nova Pazova Dom zdravlja Nova Pazova - Dečiji dispanzer Dom zdravlja Nova Pazova - Dečiji dispanzer Dom zdravlja Nova Pazova - Dečiji dispanzer

Zdravstvena stanica Stari Banovci

Zdravstvena stanica Stari Banovci Zdravstvena stanica Stari Banovci Zdravstvena stanica Stari Banovci Zdravstvena stanica Stari Banovci Zdravstvena stanica Stari Banovci - Dečiji dispanzer

Zdravstvena stanica Novi Banovci

Zdravstvena stanica Novi Banovci Zdravstvena stanica Novi Banovci Zdravstvena stanica Novi Banovci Zdravstvena stanica Novi Banovci - Pedijatrija Zdravstvena stanica Novi Banovci - Pedijatrija

Zdravstvena stanica Golubinci

Zdravstvena stanica Golubinci Zdravstvena stanica Golubinci Zdravstvena stanica Golubinci Zdravstvena stanica Golubinci

Zdravstvena stanica Belegiš

Zdravstvena stanica Belegiš Zdravstvena stanica Belegiš Zdravstvena stanica Belegiš Zdravstvena stanica Belegiš

Zdravstvena stanica Vojka

Zdravstvena stanica Vojka Zdravstvena stanica Vojka Zdravstvena stanica Vojka

Zdravstvena stanica Surduk

Zdravstvena stanica Surduk Zdravstvena stanica Surduk

Zdravstvena stanica Krnješevci

Zdravstvena stanica Krnješevci Zdravstvena stanica Krnješevci