Korisni linkovi
Nacionalni program
U okviru nacionalnog programa otvorena je telefonska linija za
psiho-onkološku podršku
za sve obolele i za njihove bližnje koji se mogu obratiti, potražiti pomoć i savet svakog radnog dana od 10-22 časova

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Finansijski izveštaj

Dom Zdravlja Dr J. J. Zmaj Stara Pazova
Vladimira Hurbana 2
22300 Stara Pazova

Finansijski izvestaj

Datum 15.03.2018.

Stanje sredstava na računu
na dan 14.03.2018
Predhodno stanje
19,325,156.80
Uplate RZZO-a
0.00
Uplate od participacije za usluge
10,100.00
Uplate od participacije za lekove
444,239.00
Uplate od stomatologije
0.00
Ostale uplate na dan
0.00
Isplaćeno dana
561,346.00
Ukupno
19,218,149.00
Pripremljena plaćanja po namenama
na dan 15.03.2018
Medicinski i sanitetski potrošni materijal
0.00
Zarade zaposlenih
0.00
Naknade zaposlenima
0.00
Energenti
0.00
Vakcine
0.00
Ampulirani lekovi
0.00
Materijalni troškovi
0.00
Stomatološki materijal-usluge
0.00
Lekovi na recept i pomagala
0.00
Ukupno
0.00
Ostaje
19,218,149.00