Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 14.12.2018.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 13.12.2018
Predchádzajúci stav
21,597,151.48
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
4,200.00
Platby z poplatkov za lieky
56,616.00
Platby zo stomatológie
0.00
Iné platby ku dňu
30,109.20
Vyplatené dňa
3,317,417.29
Celkom
18,370,659.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 14.12.2018
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
124,165.80
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
877,281.46
Materiálne náklady
9,010.12
Stomatologický materiál-služby
22,222.97
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
1,032,678.00
Zostatok
17,337,981.00