Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 23.04.2019.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 22.04.2019
Predchádzajúci stav
16,603,013.66
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
47,100.00
Platby z poplatkov za lieky
226,176.00
Platby zo stomatológie
2,794.00
Iné platby ku dňu
0.00
Vyplatené dňa
2,856,660.30
Celkom
14,022,423.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 23.04.2019
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
446,350.47
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
153,604.97
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
0.00
Stomatologický materiál-služby
58,056.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
658,010.00
Zostatok
13,364,413.00