Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 17.07.2019.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 16.07.2019
Predchádzajúci stav
11,736,534.99
Platby RÚZP
14,113,639.82
Platby z poplatkov za služby
30,650.00
Platby z poplatkov za lieky
243,787.00
Platby zo stomatológie
0.00
Iné platby ku dňu
0.00
Vyplatené dňa
15,894,527.52
Celkom
10,230,083.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 17.07.2019
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
185,524.50
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
44,695.60
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
230,219.00
Zostatok
9,999,864.00