Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 14.08.2018.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 13.08.2018
Predchádzajúci stav
37,921,069.83
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
100,540.00
Platby z poplatkov za lieky
339,347.00
Platby zo stomatológie
5,588.00
Iné platby ku dňu
0.00
Vyplatené dňa
18,771,860.70
Celkom
19,594,684.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 14.08.2018
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
0.00
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
0.00
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
0.00
Zostatok
19,594,684.00