agencija-za-akredetaciju
UŽITOČNÉ LINKY
Národný program
V rámci národného programu zriadená je telefónna linka za účelom psycho-onkologickej podpory chorých a ich blízkych, ktorí môžu požiadať o pomoc a radu každý pracovný deň od 10.-22. hodiny

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 15.03.2018.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 14.03.2018
Predchádzajúci stav
19,325,156.80
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
10,100.00
Platby z poplatkov za lieky
444,239.00
Platby zo stomatológie
0.00
Iné platby ku dňu
0.00
Vyplatené dňa
561,346.00
Celkom
19,218,149.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 15.03.2018
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
0.00
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
0.00
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
0.00
Zostatok
19,218,149.00