Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 25.05.2018.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 24.05.2018
Predchádzajúci stav
18,034,458.16
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
51,200.00
Platby z poplatkov za lieky
173,038.00
Platby zo stomatológie
0.00
Iné platby ku dňu
156,375.00
Vyplatené dňa
0.00
Celkom
18,415,071.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 22.05.2018
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
0.00
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
14,812.74
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
14,812.00
Zostatok
20,328,991.00