Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 13.02.2019.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 12.02.2019
Predchádzajúci stav
30,158,461.24
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
12,600.00
Platby z poplatkov za lieky
83,333.00
Platby zo stomatológie
2,785.00
Iné platby ku dňu
13,777.78
Vyplatené dňa
17,414,843.77
Celkom
12,856,113.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 13.02.2019
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
84,150.00
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
72,472.87
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
0.00
Celkom
156,622.00
Zostatok
12,699,491.00