Finančná správa

Zdravotný dom Dr. J. J. Zmaja Stará Pazova
Vladimíra Hurbana 2
22300 Stará Pazova

Finansijski izvestaj

Dátum 18.10.2018.

Stav prostriedkov na účte
ku dňu 17.10.2018
Predchádzajúci stav
23,774,008.98
Platby RÚZP
0.00
Platby z poplatkov za služby
13,450.00
Platby z poplatkov za lieky
46,473.00
Platby zo stomatológie
0.00
Iné platby ku dňu
0.00
Vyplatené dňa
3,655,171.56
Celkom
20,178,760.00
Pripravené účelové platby
ku dňu 18.10.2018
Zdravotnícky a sanitárny spotrebný materiál
13,440.00
Mzdy zamestnancov
0.00
Náhrady zamestnancov
0.00
Energenty
0.00
Vakcíny
0.00
Lieky v ampulkovej forme
0.00
Materiálne náklady
84,037.02
Stomatologický materiál-služby
0.00
Lieky na lekársky predpis a pomôcky
2,084,825.80
Celkom
2,182,302.00
Zostatok
17,996,458.00