Финансијски извештај

Дом Здравља Др Ј. Ј. Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова

Finansijski izvestaj

Датум 18.10.2018.

Стање средстава на рачуну
на дан 17.10.2018
Предходно стање
23,774,008.98
Уплате РЗЗО-а
0.00
Уплате од партиципације за услуге
13,450.00
Уплате од партиципације за лекове
46,473.00
Уплате од стоматологије
0.00
Остале уплате на дан
0.00
Исплаћено дана
3,655,171.56
Укупно
20,178,760.00
Припремљена плаћања по наменама
на дан 18.10.2018
Медицински и санитетски потрошни материјал
13,440.00
Зараде запослених
0.00
Накнаде запосленима
0.00
Енергенти
0.00
Вакцине
0.00
Ампулирани лекови
0.00
Материјални трошкови
84,037.02
Стоматолошки материјал-услуге
0.00
Лекови на рецепт и помагала
2,084,825.80
Укупно
2,182,302.00
Остаје
17,996,458.00