Финансијски извештај

Дом Здравља Др Ј. Ј. Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова

Finansijski izvestaj

Датум 07.06.2023.

Стање средстава на рачуну
на дан 06.06.2023
Предходно стање
13,751,656.61
Уплате РЗЗО-а
3,842,805.40
Уплате од партиципације за услуге
40,450.00
Уплате од партиципације за лекове
122,009.00
Уплате од стоматологије
0.00
Остале уплате на дан
1,147,326,82
Исплаћено дана
3,856,480,42
Укупно
-253,158,440.00
Припремљена плаћања по наменама
на дан 30.05.2023
Медицински и санитетски потрошни материјал
0.00
Зараде запослених
0.00
Накнаде запосленима
0.00
Енергенти
0.00
Вакцине
0.00
Ампулирани лекови
0.00
Материјални трошкови
0.00
Стоматолошки материјал-услуге
0,00
Лекови на рецепт и помагала
0.00
Укупно
0.00
Остаје
9,979,772.00