Финансијски извештај

Дом Здравља Др Ј. Ј. Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова

Finansijski izvestaj

Датум 30.11.2020.

Стање средстава на рачуну
на дан 27.11.2020
Предходно стање
7,382,785.80
Уплате РЗЗО-а
1,140,627.88
Уплате од партиципације за услуге
12,100.00
Уплате од партиципације за лекове
144,324.00
Уплате од стоматологије
0.00
Остале уплате на дан
0.00
Исплаћено дана
1,229,697.20
Укупно
7,450,139.00
Припремљена плаћања по наменама
на дан 30.11.2020
Медицински и санитетски потрошни материјал
0.00
Зараде запослених
0.00
Накнаде запосленима
0.00
Енергенти
0.00
Вакцине
0.00
Ампулирани лекови
0,00
Материјални трошкови
0.00
Стоматолошки материјал-услуге
0.00
Лекови на рецепт и помагала
0.00
Укупно
0.00
Остаје
7,450,139.00